Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (dále jen „údaje“) zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a za účelem poskytování funkčních a uživatelsky přívětivých webových stránek, včetně jejich obsahu a zde nabízených služeb.

Podle čl. 4 č. 1 nařízení (EU) 2016/679, tj. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), je „zpracováním“ jakýkoli proces prováděný s nebo bez pomoci automatizovaných procesů nebo jakákoli taková řada procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizování, aranžování, ukládání, přizpůsobování nebo změna, čtení, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, porovnávání nebo odkazování , omezení, výmaz nebo zničení.

S následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základu zpracování osobních údajů, pokud o účelech a prostředcích zpracování rozhodujeme samostatně nebo společně s ostatními. Dále vás budeme dále informovat o komponentách třetích stran, které používáme pro účely optimalizace a ke zvýšení kvality používání, pokud třetí strany zpracovávají údaje na vlastní odpovědnost.

Naše prohlášení o ochraně údajů má následující strukturu:

  1. Informace o nás jako správci
  2. Práva uživatelů a subjektů údajů
  3. Informace o zpracování údajů

I. Informace o nás jako správci

Odpovědným poskytovatelem tohoto webu, pokud jde o zákon o ochraně osobních údajů, je:

GLOBKON GmbH

Zinnwalder Str. 5

01773 Altenberg

Německo

 

Telefon: +49 (0) 173 362 5244

E-mail: [email protected]

II. Práva uživatelů a subjektů údajů

Pokud jde o zpracování údajů podrobněji popsané níže, mají uživatelé a subjekty údajů právo

na potvrzení, zda jsou údaje zpracovávány, na informace o zpracovávaných údajích, na další informace o zpracování údajů a na kopie údajů (viz také čl. 15 GDPR);

opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);

k okamžitému vymazání údajů, které se jich týkají (srov. také čl. 17 GDPR), nebo případně, je-li nutné další zpracování v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR, k omezení zpracování v souladu s čl. 18 GDPR;

na příjem údajů, které se jich týkají a které jsou jimi poskytovány, a předávat tyto údaje dalším poskytovatelům / odpovědným osobám (viz také čl. 20 GDPR);

podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává poskytovatel v rozporu s předpisy o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Poskytovatel je dále povinen informovat všechny příjemce, kterým poskytovatel poskytl údaje, o jakékoli opravě nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování, ke kterému dochází na základě článku 16, 17 odst. 1 a 18 GDPR. Tato povinnost však neexistuje, pokud je toto oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Bez ohledu na to má uživatel právo na informace o těchto příjemcích.

Podle čl. 21 GDPR mají uživatelé a subjekty údajů také právo vznést námitky proti budoucímu zpracování údajů, které se jich týkají, pokud jsou údaje zpracovávány poskytovatelem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Zejména je povolena námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

III. Informace o zpracování údajů

Vaše údaje zpracované při používání našich webových stránek budou odstraněny nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel ukládání, odstranění údajů není v rozporu s požadavky zákonných požadavků na uchovávání a žádné další informace o jednotlivých metodách zpracování nejsou uvedeny níže.

Data serveru

Z technických důvodů, zejména pro zajištění bezpečného a stabilního webu, přenáší váš internetový prohlížeč data k nám nebo našemu poskytovateli webového prostoru. Tyto takzvané soubory protokolu serveru zaznamenávají typ a verzi vašeho internetového prohlížeče, operační systém, web, ze kterého jste přešli na náš web (odkazující URL), web (y) našeho webu, který navštěvujete, datum a čas příslušného přístupu a také IP adresu internetového připojení, ze kterého se náš web používá.

Tato data shromážděná tímto způsobem jsou dočasně uložena, ale ne společně s dalšími údaji od vás.

Toto uložení probíhá na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve vylepšení, stabilitě, funkčnosti a zabezpečení našich webových stránek.

Údaje budou smazány nejpozději po sedmi dnech, pokud není vyžadováno další uložení pro účely evidence. V opačném případě budou údaje zcela nebo částečně vyloučeny z mazání, dokud nebude incident konečně objasněn.

Soubory cookie

a) Soubory cookie relace

Na našich webových stránkách používáme takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie ukládání, které jsou ukládány a ukládány do vašeho zařízení internetovým prohlížečem, který používáte. Tyto soubory cookie zpracovávají určité informace o vás individuálně, například váš prohlížeč nebo údaje o poloze nebo vaše IP adresa.

Toto zpracování činí naši webovou stránku uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, protože zpracování umožňuje například reprodukci naší webové stránky v různých jazycích nebo nabídku funkce nákupního košíku.

Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR, pokud se tyto soubory cookie používají ke zpracování údajů za účelem zahájení nebo zpracování smluv.

Pokud zpracování neslouží k zahájení nebo zpracování smlouvy, spočívá náš oprávněný zájem na zlepšení funkčnosti našich webových stránek. Právním základem je pak čl.6 odst.1 písm. F) GDPR.

Když zavřete internetový prohlížeč, tyto soubory cookie relace se vymažou.

b) Soubory cookie třetích stran

Naše webové stránky mohou také používat soubory cookie od partnerských společností, se kterými pracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo zlepšování funkčnosti našich webových stránek.

Podrobnosti naleznete v následujících informacích, zejména o účelech a právních základech pro zpracování těchto souborů cookie třetích stran.

c) Možnost odstranění

Instalaci cookies můžete zabránit nebo omezit nastavením svého internetového prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, můžete také kdykoli smazat. Kroky a opatření, které jsou k tomu nutné, však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce nebo podporu. V případě tzv. Flash cookies však zpracování nelze zabránit nastavením prohlížeče. Místo toho musíte změnit nastavení přehrávače Flash Player. Kroky a opatření, která jsou k tomu zapotřebí, závisí také na konkrétním přehrávači Flash, který používáte. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci přehrávače Flash Player nebo se obraťte na výrobce nebo uživatelskou podporu.

Pokud byste však zabránili nebo omezili instalaci souborů cookie, může to znamenat, že ne všechny funkce našich webových stránek lze využívat v plném rozsahu.

Zpracování smlouvy

Údaje, které přenášíte za účelem využívání našich služeb, budeme zpracovávat za účelem zpracování smlouvy a jsou v tomto ohledu vyžadovány. Bez poskytnutí vašich údajů není možné uzavřít a zpracovat smlouvu.

Právním základem zpracování je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR.

Když je smlouva plně zpracována, údaje smažeme, ale musíme dodržet doby uchování podle daňového a obchodního práva.

V rámci zpracování smlouvy předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené dodávkou zboží nebo poskytovateli finančních služeb, pokud je převod nutný pro dodání zboží nebo pro platební účely.

Právním základem pro předávání údajů je pak čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR.

Kontaktní formulář / možnosti kontaktu

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, údaje, které poskytnete, budou použity ke zpracování Vaší žádosti. Specifikace údajů je nezbytná pro zpracování a zodpovězení vašeho požadavku - bez tohoto ustanovení nemůžeme odpovědět na váš požadavek, nebo jen v omezeném rozsahu.

Právním základem pro toto zpracování je čl.6 odst.1 písm. B) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, pokud bude váš požadavek konečně zodpovězen a smazání nebude v rozporu s žádnými zákonnými požadavky na uchovávání, např. v případě následného zpracování smlouvy.

Příspěvky, komentáře a hodnocení uživatelů

Nabízíme vám možnost zveřejnit na našich webových stránkách dotazy, odpovědi, názory nebo hodnocení (dále jen „příspěvky“). Pokud využijete této nabídky, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas podání a pseudonym, který jste možná použili.

Právním základem je čl.6 odst.1 písm. A) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Musíte nás pouze informovat o svém odvolání.

Kromě toho zpracováváme také vaši IP a e-mailovou adresu. IP adresa je zpracovávána, protože máme oprávněný zájem zahájit nebo podpořit další kroky, pokud váš příspěvek zasahuje do práv třetích stran nebo je jinak nezákonný.

V tomto případě je právním základem čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v právní obraně, která může být nezbytná.

Online žádosti o zaměstnání / zveřejňování inzerátů pracovních míst

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám prostřednictvím našich webových stránek. U těchto digitálních přihlášek budeme údaje o žadateli a přihlášce elektronicky shromažďovat a zpracovávat, abychom mohli zpracovat proces přihlášky.

Právním základem pro toto zpracování je § 26 odstavec 1 věta 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR.

Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy po podání žádosti, uložíme údaje, které jste během žádosti předali, do vašeho personálního souboru pro účely obvyklého organizačního a administrativního procesu - samozřejmě s přihlédnutím k dalším zákonným povinnostem.

Právním základem pro toto zpracování je také § 26 odst. 1 věta 1 BDSG ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR.

Je-li žádost zamítnuta, údaje, které nám byly předány, automaticky smažeme dva měsíce po oznámení o zamítnutí. K vymazání však nedojde, pokud údaje vyžadují delší uchovávání, a to až o čtyři měsíce, nebo do ukončení soudního řízení z důvodu zákonných ustanovení, např. Z důvodu povinnosti poskytnout důkazy podle AGG.

Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR a § 24 odst. 1 č. 2 BDSG. Náš oprávněný zájem spočívá v právní obraně a vymáhání.

Pokud výslovně souhlasíte s delším uchováváním vašich údajů, např. pro Vaše zařazení do databáze žadatele nebo zúčastněné strany, budou údaje na základě vašeho souhlasu dále zpracovávány. Právním základem je pak čl.6 odst.1 písm. A) GDPR. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR tím, že nám jej prohlásíte s účinkem do budoucna.

LinkedIn

Udržujeme online přítomnost na LinkedIn, abychom představili naši společnost a naše služby a komunikovali se zákazníky / zúčastněnými stranami. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiné společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

V tomto ohledu bychom chtěli zdůraznit, že existuje možnost, že údaje o uživatelích budou zpracovávány mimo Evropskou unii, zejména v USA. To může mít za následek zvýšené riziko pro uživatele, protože může být například znesnadněn pozdější přístup k uživatelským datům. K těmto uživatelským údajům také nemáme přístup. Možnost přístupu spočívá výhradně na LinkedIn.

Informace o ochraně údajů LinkedIn najdete na

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Abychom inzerovali naše produkty a služby a komunikovali se zúčastněnými stranami nebo zákazníky, provozujeme přítomnost společnosti na platformě Facebook.

Společně zodpovídáme za tuto platformu sociálních médií se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Pověřeného pro ochranu osobních údajů společnosti Facebook lze kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme upravili dohodou, pokud jde o příslušné závazky ve smyslu GDPR. K této dohodě, ze které vyplývají vzájemné závazky, je přístupný následující odkaz:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Výsledkem právního základu zpracování osobních údajů, které je uvedeno níže, je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v analýze, komunikaci, prodeji a reklamě našich produktů a služeb.

Právním základem může být také souhlas uživatele v souladu s čl.6 odst.1 písm. A) GDPR s provozovatelem platformy. Podle čl. 7 odst. 3 GDPR může uživatel svůj souhlas s tím kdykoli odvolat oznámením provozovateli platformy do budoucna.

Když navštívíte naši online prezentaci na platformě Facebook, Facebook Ireland Ltd. jako provozovatel platformy v EU zpracovává údaje o uživatelích (např. osobní údaje, IP adresa atd.).

Tato uživatelská data se používají ke statistickým informacím o používání naší společnosti na Facebooku. Facebook Ireland Ltd. používá tato data pro průzkum trhu a reklamní účely a pro vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů společnost Facebook Ireland Ltd. Například je možné inzerovat uživatele v rámci i mimo Facebook na základě jejich zájmů. Pokud je uživatel přihlášen ke svému účtu na Facebooku v době přístupu, může Facebook Ireland Ltd. také propojit data s příslušným uživatelským účtem.

Pokud nás uživatel kontaktuje prostřednictvím Facebooku, osobní údaje zadané uživatelem při této příležitosti budou použity ke zpracování žádosti. Údaje uživatele budeme smazány námi, pokud bude konečně zodpovězena žádost uživatele a neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání, například v případě následného zpracování smlouvy.

Ke zpracování dat používá Facebook Ireland Ltd. také cookies.

Pokud uživatel s tímto zpracováním nesouhlasí, je možné zabránit instalaci cookies příslušným nastavením prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli smazat. Nastavení závisí na příslušném prohlížeči. V případě souborů Flash Flash nelze zpracování zabránit pomocí nastavení prohlížeče, ale příslušným nastavením přehrávače Flash Player. Pokud by uživatel zabránil nebo omezil instalaci cookies, může to znamenat, že ne všechny funkce Facebooku lze využívat v plném rozsahu.

Více informací o zpracovatelských činnostech, jejich prevenci a mazání údajů zpracovávaných Facebookem najdete v datových zásadách Facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nelze vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. proběhne také přes Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornie 94025 v USA.

Propojení se sociálními médii prostřednictvím grafického nebo textového odkazu

Na našich webových stránkách také inzerujeme přítomnost na sociálních sítích uvedených níže. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušné sítě. Použití této propojené grafiky brání tomu, aby se při vyvolání webu, který má aplikaci pro sociální média, automaticky navázalo spojení s příslušným serverem sociální sítě, aby se zobrazila grafika samotné příslušné sítě. Uživatel je přesměrován do služby příslušné sociální sítě pouze kliknutím na odpovídající grafiku.

Po předání uživatele jsou informace o uživateli zaznamenány příslušnou sítí. Nelze vyloučit, že takto shromážděné údaje budou zpracovány v USA.

Jedná se zpočátku o údaje, jako je IP adresa, datum, čas a navštívená stránka. Pokud je uživatel během této doby přihlášen ke svému uživatelskému účtu příslušné sítě, může operátor sítě v případě potřeby přiřadit informace shromážděné z konkrétní návštěvy uživatele k osobnímu účtu uživatele. Pokud uživatel interaguje prostřednictvím tlačítka „sdílet“ v příslušné síti, mohou být tyto informace uloženy v osobním uživatelském účtu uživatele a v případě potřeby zveřejněny. Pokud chce uživatel zabránit přímému přiřazení shromážděných informací k jeho uživatelskému účtu, musí se před kliknutím na grafiku odhlásit. Je také možné odpovídajícím způsobem nakonfigurovat příslušný uživatelský účet.

Na naše stránky jsou napojeny následující sociální sítě:

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Prohlášení o ochraně údajů: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Prohlášení o ochraně údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

„Facebook“ – Social-plug-in

Na našich webových stránkách používáme Social-plug-in sítě Facebook. Facebook je internetová služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU je tato služba zase provozována společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále jen „Facebook“.

Právním základem je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace o možných Social-plug-in a jejich příslušných funkcích jsou k dispozici na Facebooku:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Pokud je Social-plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, stáhne Váš internetový prohlížeč reprezentaci Social-plug-in ze serverů Facebook v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracoval Vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává také datum a čas Vaší návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste přihlášeni na Facebook při návštěvě některého z našich webových stránek pomocí pluginu, Facebook shromáždí informace shromážděné modulem plug-in o Vaší konkrétní návštěvě. Facebook může takto shromážděné informace přiřadit k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Pokud například na Facebooku použijete takzvané tlačítko „Líbí se mi“, budou tyto informace uloženy ve Vašem uživatelském účtu na Facebooku a případně zveřejněny na platformě Facebook. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo použít doplněk pro svůj internetový prohlížeč, který zabrání blokování pluginu Facebook.

Další informace o shromažďování a používání údajů, jakož i Vaše práva a možnosti ochrany v tomto ohledu jsou k dispozici na Facebooku pod:

https://www.facebook.com/policy.php

„Google+“ – Social-plug-in

Na našem webu používáme doplněk sociální sítě Google+ („Google Plus“). Google+ je internetová služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Právním základem je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá ve zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace o možných Social-plug-in a jejich příslušných funkcích jsou k dispozici na Googlu:

https://developers.google.com/+/web/

Pokud je Social-plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, váš internetový prohlížeč stáhne reprezentaci modulu plug-in ze serverů společnosti Google v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Google zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamenává také datum a čas vaší návštěvy našich webových stránek.

Pokud jste při návštěvě některého z našich webů pomocí pluginu přihlášeni do Googlu, společnost Google informace shromážděné o vaší konkrétní návštěvě rozpozná. Google může takto shromážděné informace přiřadit k vašemu osobnímu uživatelskému účtu tam. Pokud například používáte takzvané tlačítko „Sdílet“ od Googlu, budou tyto informace uloženy ve vašem uživatelském účtu Google a případně zveřejněny na platformě Google. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek ze společnosti Google odhlásit nebo provést příslušná nastavení ve svém uživatelském účtu Google.

Další informace o shromažďování a používání údajů a také o Vašich právech a možnostech ochrany v tomto ohledu poskytuje společnost Google:

https://policies.google.com/privacy

Google mapy

Na našich webových stránkách používáme Mapy Google k zobrazování naší polohy a vytváření směrů. Toto je služba poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jen „Google“.

Aby bylo možné na naší webové stránce zobrazit určitá písma, je při přístupu na naši webovou stránku navázáno spojení se serverem Google v USA.

Pokud vyvoláte komponentu Mapy Google integrovanou na našich webových stránkách, uloží Google do Vašeho zařízení cookie prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče. Vaše uživatelská nastavení a údaje jsou zpracovávány za účelem zobrazení naší polohy a vytváření směrů. Nemůžeme vyloučit, že Google používá servery v USA.

Právním základem je čl.6 odst.1 písm. F) GDPR. Náš oprávněný zájem spočívá v optimalizaci funkčnosti našich webových stránek.

Prostřednictvím takto vytvořeného připojení k Google může Google určit, z jaké webové stránky byla Vaše žádost odeslána a na jakou IP adresu budou pokyny zaslány.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci cookies provedením příslušných nastavení ve vašem internetovém prohlížeči. Podrobnosti o tom naleznete pod nadpisem „Cookies“ výše.

Kromě toho jsou Mapy Google a informace získané prostřednictvím Map Google používány v souladu s Podmínkami používání Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a Podmínkami pro Mapy Google https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps/

Google navíc nabízí další informace pod:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

 

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner

https://www.ratgeberrecht.eu/datenschutz/datenschutzerklaerung-generator-dsgvo.html